SERVICES

proplant.dk / Services

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?


Vi har en bred erfarring, en stor viden og et stort netværk.

Har du spørgsmål vedr. planter eller pleje af planter, så sig til

Konsulenthjælp


Har du brug for hjælp til et projekt, som rækker ud over hvad der kan klares telefonisk på rimelig tid, så kan vi tilbyde mere uddybende konsulenthjælp.


  • Plantevalg -sammensætning
  • Vurdering af eksisterende planter
  • Opmåling og afsætning i.f.m. beplantninger
  • Plejeplaner for beplantninger
  • Sammensætning af LAR bede
  • Sammensætning af Dynamisk staudebed
  • + andet planterelateret


Ring for pris

Udvalgte planter til Parker, Kirkegårde, Boligselskaber m.fl


Emner i brochuren: Stauder for biodiversitet, Stauder til skygge, Jorddækkende stauder. Jeg viser eksempler og priser på planter til alle kategorierne.