Blog & nyheder

Tip og trix 

Fra start til slut for mennesker og natur!


Blomsterenge er en god valgmulighed til grønne arealer i bebyggede områder eller i udkanter af disse. For eksempel i etableringen af parker, rabatter, rundkørsler og pladser. Men blomsterenge kan også have et funktionelt formål, såsom et dræningssystem, der kan fungere som vandreservoir ved store nedbørsmængder.


Forvaltning af en blomstereng er billigere end forvaltning af en græsplæne, da man skal slå og klippe meget mindre. Derfor helt klart en god løsning til at udfylde grønne områder.


En blomstrende eng er ikke kun en fryd for øjet. Sådan en blomstereng er også ideel mht. biodiversitet. Bier, humlebier, græshopper og biller; de vil alle gerne have en lille plet med højt græs og blomster. De tiltrækker så insekter og fugle. På den måde udgør din blomstereng et tagselvbord til mange arter.


Gode forhold
Men det er ikke muligt at lave blomsterenge alle vegne. Jorden bør ikke være for næringsrig, og det skal være på et sted med fuld sol. Valget af den frøblanding du sår, er også vigtigt. Efter etableringen er god forvaltning også afgørende. Dårligt stedvalg eller dårlig forvaltning resulterer nemlig ofte i en eng med mange græsser og få blomster.

Magiske blomsterbede

Verver Export har en lang række forskellige blomsterløgsblandinger, som egner sig til grønne områder. Hvis du tilføjer dine blomsterløg til din blomstereng, fordi det skal være en tidlig fødekilde til bierne, så anbefaler vi for eksempel sættet 'Nature Evolution'. Hvis du også gerne vil skabe en "wow"-effekt med tulipaner og narcisser, så findes der en række langtidsblomstrende blomsterløgskombinationer, som opnår begge disse mål. Tidlig blomstring med for eksempel krokusser, Scilla'er, Pusckinia'er eller små botaniske tulipaner – men lidt senere på foråret også storkronede narcisser og store tulipaner, som bliver midtpunkt med deres farver. Tænk for eksempel på sættet 'Spielzeugstadt Sonneberg' eller sættet 'Prima Ille-et-Vilaine'. Det er også muligt at etablere en blomstereng om foråret, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte dine blomsterfrø med liljer, men i det tilfælde får du ikke tidlig blomstring.


Forvaltning
Til forårsblomstrende blomsterløg, som også producerer frø til formering, er kombinationen med blomsterfrø perfekt. De kan stille og roligt lade frøene modne og afstøde dem, når de er modne. Efter plantning eller såning er en god forvaltning naturligvis afgørende. Bier har for eksempel brug for planter, som konstant er i blomst, og derfor skal man klippe/slå i faser. Prøv desuden også at lade mindst 15 % af overfladen forblive urørt. Klip/slå helst efter blomstringen og højst to gange om året. Derudover er det vigtigt, at det afklippede plantemateriale fjernes, så jorden gøres mere næringsfattig, og græsserne ikke bliver for dominerende. Prøv at undgå at bruge en græstrimmer, da det er ikke godt for dyr og planter. Det er også bedre ikke at bruge for tunge maskiner for at bevare jordens struktur og for ikke at beskadige reder m.m. i jorden.


Kunne du tænke dig at få mere at vide om mulighederne med blomsterenge, herunder tidlig blomstring med blomsterløg? Kontakt Verver Exports konsulent/rådgiver i dit område: Proplant.dk ApS, Tlf. 93942121 eller mail info@proplant.dk  Og/eller besøg os på www.ververexport.com

Tidligt blomstrende sorter


Ud over attraktive farvetoner spiller blomster – og derfor blomsterløg i det tidlige forår – en væsentlig rolle i økosystemet. Løgplanter er vigtige som fødekilde til insekter. Det er i høj grad tilfældet tidligt på foråret. Humlebierne begynder allerede at flyve fra en temperatur på to grader celsius og bier fra syv grader. Men i februar og marts er blomstrende planter sjældne. Tidligt blomstrende blomsterløg som Scilla siberica, Crocus og Galanthus er derfor mere end velkomne i de måneder. Blomsterne indeholder relativt meget nektar og pollen. Især løg til forvildning er et godt bidrag. De etablerer sig permanent, da de let formerer sig af sig selv i årene efter plantningen.

Forårsblomstringen af løg og rodknolde efterfølges af blomstrende græsvegetation. Mens løg og knoldes løv visner, står engen igen i fuldt flor. Det, at løvet visner, er vigtig for blomstringen af løg og rodknolde året efter. Kombinationen af løg, rodknolde og blomstereng fungerer bedst i jord, der hverken er for næringsrig eller for næringsfattig. Blomsterløg kræver en lidt mere næringsrig jord - og en velblomstrende blomstereng (frø) en næringsfattigere jord.


Råd nr. 1. Løgene bør ikke placeres et sted, som er for fugtigt, da dette ikke er egnet til denne kombination.

 

Råd nr. 2. Sæt færre blomsterløg pr. kvadratmeter, end når du sætter blomsterløg under græsplænen. For mange blomsterløg kan forstyrre blomsterengens udvikling.

 

Råd nr. 3. I den første etablering skal du først sætte blomsterløgene og derefter så. Det er i øvrigt også stadig muligt at sætte blomsterløgene med maskine under en allerede eksisterende blomstereng. Verver Export har testet det hos Uddannelses- og Forskningsinstituttet for Havebrug (Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau) i Erfurt, Tyskland.

 

Råd nr. 4. Tilpas slåningsskemaet til en vis grad til blomsterløgene, og slå/klip blomsterengen helt kort i slutningen af oktober/begyndelsen af november.

Magiske rundkørsler

Magiske rundkørsler – der er noget for enhver smag!


En smukt anlagt rundkørsel påvirker biodiversiteten positivt, indfanger fine partikler og bidrager til vandlagring. Det er vigtigt at bevare rundkørslernes attraktivitet så længe som muligt hele året. Det kan man tage højde for i beplantningsplanerne ved at bruge planter, som stadig har farve eller i blomst indtil begyndelsen af december. En magisk rundkørsel!


Mange, der efterspørger – mange ønsker
Rundkørsler har mange steder erstattet vejkryds, fordi de er mere sikre, og trafikken flyder mere jævnt. Men det er ikke det hele. En ekstra gevinst ved veldesignede rundkørsler og offentlige haver er, at trafikken, takket være den opmærksomhed, de kræver, bliver langsommere. Så de ser ikke kun flotte ud, men giver også mere sikkerhed i trafikken.


Kommuner og byer har ofte forskellige ønsker, når det kommer til beplantninger i en rundkørsel. En kunde kan godt lide høje planter, fordi de hindrer udsynet til modsat side, og folk kører så automatisk mere forsigtigt. En anden kunde ønsker en rundkørsel med lav bevoksning, så trafikanterne kan se henover den.


De hurtigst voksende planter bruges også ofte i rundkørsler, fordi de begrænser ukrudt mest. Og jo mindre pleje af rundkørslerne, jo mere er plejerne/gartnerne beskyttet, fordi de ikke er i risikozonen. Og uanset hvor smuk beplantningen skal være i en rundkørsel, skal sikkerheden selvfølgelig algid være i fokus.


Kunstværker ses også i rundkørsler. Også flot, men den bør ikke forstyrre trafikanterne, så undgå bevægelige og reflekterende genstande.

Plante opmærksomhedspunkter

Afhængigt af rundkørslens størrelse (diameter) er der flere muligheder for at skabe magi med dine planter.

Til en lille rundkørsel (ydre diameter 26-50 meter) anbefales:

 • vælg planter, som ikke overstiger 40-50 cm i højden,
 • vælg planter, der er modstandsdygtige over for vejsalt
  • vi kan være behjælpelige med udvalg
 • vælg beplantninger med begrænset pleje af hensyn til gartnernes sikkerhed,
 • vælg en plante, som vokser hurtigt og tæt, så der vokser mindre ukrudt,
 • plant rigeligt med blomsterløg mellem stauderne for tidlig blomstring.

I en stor rundkørsel (indvendig diameter fra 40 meter) er der ofte en græskant mellem køretøjernes kofangere og beplantningsarealerne. Her anbefaler vi:

 • vælg planter, som varierer i højde, dybde og sort,
 • vælg saltbestandige planter til beplantning af områder tættere på vejbanen
  • vi kan være behjælpelige med udvalg
 • vælg stauder, der er nemme at passe, med færrest nødvendige håndteringer om året,
 • vælg planter, som vokser hurtigt og tæt, så der vokser mindre ukrudt,
 • læg eventuelt en cirkel af blomsterløg i græskanten med løglægger maskinen for tidlig blomstring,
 • indfør en variation i beplantningen med etårige planter, der ændrer sig hvert år,
 • og plant rigeligt med blomsterløg mellem stauderne for farvepræg fra marts til juni.

En ekstra omgang

Rundkørsler er særligt praktiske og funktionelle. I de fleste af dem foretrækker du at tage den første afkørsel med det samme; de trafiksteder har ofte ringe visuel værdi. Rundkørsler, hvor man gerne vil tage en ekstra omgang, det er det, der mangler.


Udgangspunktet for en magisk rundkørsel er at forbløffe hverdagens forbipasserende med planter. Ved at vise mangfoldighed og ikke fylde hele rundkørslen med grupperinger af de samme planter, kan du ikke bare forbløffe og inspirere forbipasserende, men du skaber også en lang sæson fuld af farver. Verver Export og Proplant.dk tilbyder forskellige flerårige plantekoncepter kaldet Tram Vivas, som også kan kombineres med hinanden eller suppleres med planter fra f.eks. Tram Robuste-serien. Prydgræsser giver en flot vintersilhuet, når al farve er væk. Blomsterløgene giver allerede de første farvepræg i det tidlige forår, når planterne lige er blevet beskåret. Biodiversitet er naturligvis også et nøgleord i sammensætningen af beplantningsplanen. Det er hos dig, at valget af plantekoncepter - et personligt valg - afgøres. Giv plads i din beplantningsplan til årlige ændringer med for eksempel et sommerblomst bed fra Verver Exports sommerkatalog. Denne kombination af etårige planter og sommerløg i potter giver hvert år et andet præg til dette vigtige trafikelement på dine grønne områder.


Skab din magiske rundkørsel med Verver Export og Proplant.dk. Vi leverer en skræddersyet beplantning til hver rundkørsel, da der ikke er to rundkørsler, som er ens! Snart vil alle indbyggerne i din kommune have en magisk rundkørsel i deres gade eller boligområde.