Mykorrhiza

Naturens eget vidundermiddel

Produkter

MYKO GRÆS

Mykorrhiza sikrer at græsset etablere sig og vokser hurtigere, samt at det styrker græsset i kampen mod tørke og ukrudt.

MYKO TRÆ

Mykorrhiza fodbedre jordstrukturen, rodudviklingen og plantevæksten ved plantningen af et træ.