MYKO Super-boost

Tablet med højt indhold af mykorrhiza henheder,
til dyrkning, etablering og revitalisering af planter

Produktinformation


Fremme af vækst og forbedring af jorden!

 

Mykorrhiza er svampe, der i symbiose med træernes rødder øger tilgangen af vand og næringsstoffer, og til gengæld får sukkerstoffer retur. Derfor kan disse svampe fremme både rodudviklingen og trævæksten, selv under ugunstige jordforhold. Fordi Mykorrhiza er så effektive til at finde enhver vand og nærings ressource i vækstmediet, og til at administrerer den for træet, kan du også spare på gødskning. Brug dog evt. lidt organisk gødning og giv planterne få dybdevandinger ved tørkeindeks 9 eller derover.


Mykorrhizale-produkter reproducere mængden af levende mikroorganismer fra naturen, hvilket sikrer at træerne danner et naturligt samfund med nyttige mykorrhizale symbioser. Dermed fobedres jorden og træernes vitalitet styrkes, hvilket styrker træet mod kritiske situationer, som f.eks. tørke. Disse vigtige partnere for planterne findes ikke i alle slags præparerede vækstmedier, hvor der ofte er lagt mere fokus på struktur end på aktive svampe og gavnlige bakterier. Ligeledes findes de ikke i mange jord- og grusarter. I moderne planteproduktion, plejes planterne optimalt af professionelle gartnere i vækstfasen, med jord med højt humusindhold, organiske gødninger og mellemafgrøder, der gavner jord og planter. Den første stress, der kan være altødelæggende for planten, opstår oftest ved ud/omplantning af dem til dårlige jordforhold.


PRODUKTFORDELE VED TRÆPLANTNING

 • Fremmer rodudvikling og plantevækst
 • Styrker træet på et tidligt tidspunkt
 • Øger tolerancen for såvel regnperioder, tørke og varmestress
 • Mindre genplantning


I såvel haver, som parker og landskab lægges der mere og mere vægt på fuld bæredygtighed, en naturlig produktionsmetode og den interne kvalitet af planterne. Den rettidige inokulering af rødderne med naturlige mykorrhiza jordsvampe styrker planterne bæredygtigt.


Da gartnere og landskabsarkitekter ofte skal garantere en vækstrate for projekter, og fiaskoer er dyre at erstatte, sikre behandlingen med mykorrhizale-produkter at reducere stress ved omplantning og udfald reduceres betydeligt, hvilket sparer arbejde og omkostninger!


Specifikationer


 Træproduktion, -træplantning og -restaurering 

Stort indhold af mycorrhiza svampe 

Forbedrer jordbundsstrukturen en sammenlægning 

Øger humus-indholdet 

Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med EF-Kommissionen forordning 889/2008 Artikel 3, stk. 4 


Forhandler

Proplant.dk ApS, Tlf. 93942121, info@proplant.dk 


Nettovolumen

20 tabletter 


Indhold

Mikrobielle stammer indeholdt:
Endomycorrhiza svampe: Funneliformis geosporum, Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregulare.

Inerte bærere: Blanding af ler, og nicroorganismer.


INDHOLD: beige tabletter, nettovægten af en tablet er 10 g
pH i vand (1:5): 7 - Tørstof: 97 % , Organisk stof: 5,83% , Nitrogen (N): 0,1 %,
Fosfor (P2O5): 0,4 % , Kalium (K2O): 0,67 %, Humusekstrakter: 6%, Svovl (S) 0,55%, Magnesium (MG) 1,28
Opbevaring

Opbevares mørk og tørt, ved temperatur på 3°-20°
Holdbarhed: Uåbnet 3 år fra August 2023
Åbnet, korrekt opåbevaret, 1-2 år,
I jorden, skal have kontakt med planterødder inden 3 uger


Dosering

 • Nyplantning: (tilsæt i plantehullet) 1 tablet pr. plante (op til ø12  cm)

 • 2Etablerede planter: 2 tabletter pr. plante (større end 12 cm) (30 cm under jordoverflade, i rodzone)


Yderligere oplysninger 

Med hensyn tilgenteknologi: De anvendte mikroorganismer er oprindelige stammer. Der anvendes ingen genetisk modificerede organismer (GMO'er) 


Tolerance over for fungicider

Bevist 


Oplysninger om sundhed og sikkerhed

 • Ingen særlig forholdsregel nødvendig 
 • Undgå indånding eller indtagelse 
 • Fravær af fytopatogener bevist 
 • (DNA multiscan®) 
 • Materialesikkerhedsdatablad tilgængeligt på www.proplant.dk