MYKO SPECIAL

Til etablering og revitalisering af stauder, bunddække, hække mm.

Produktinformation


Sikre god og hurtig etablering af dine plantninger!

 

Mykorrhiza er svampe, der i symbiose med planternes rødder øger tilgangen af vand og næringsstoffer, og til gengæld får sukkerstoffer retur. Fordi Mykorrhiza er så effektive til at finde enhver vand og nærings ressource i vækstmediet, og til at administrerer den for planten, kan du spare på gødskning til dine planter (brug evt. lidt organisk gødning) og kun give planterne få dybdevandinger ved tørkeindeks 9 eller derover.


PRODUKTFORDELE

 • Alt i én-løsning til plantning
 • Garanteret fri for patogener
 • Mindre efterplantning
 • Markant forbedret vækst årligt
 • Reparation af rodskader
 • Forhindrer jordkomprimering
 • Øger tolerancen for såvel regnperioder, tørke og varmestress


I såvel haver, som parker og landskab lægges der mere og mere vægt på fuld bæredygtighed, en naturlig produktionsmetode og den interne kvalitet af planterne. Den rettidige inokulering af rødderne med naturlige mykorrhiza jordsvampe styrker planterne bæredygtigt.


Gartnere og landskabsarkitekter skal ofte garantere en vækstrate for projekter, og fiaskoer er dyre at erstatte. Behandling med endomykorrhizale-produkter reducerer stress ved omplantning og reducerer udfald betydeligt, hvilket sparer arbejde og omkostninger!

Endomykorrhizale-produkter er vitale stoffer for jorden, der hjælper planterne med at danne et naturligt samfund med nyttige mykorrhizale symbioser. Disse vigtige partnere for planterne findes ikke i alle slags præparerede vækstmedier, hvor der ofte er lagt mere fokus på struktur end på aktive svampe og gavnlige bakterier. Ligeledes findes de ikke i mange jord- og grusarter. I moderne planteproduktion, plejes planterne optimalt af professionelle gartnere i vækstfasen, med jord med højt humusindhold, organiske gødninger og mellemafgrøder, der gavner jord og planter. Den første stress, der kan være altødelæggende for planten, opstår oftest ved ud/omplantning af dem til dårlige jordforhold.


Specifikationer


 Have og landskabspleje, nyplantninger, planteproduktion 

Passer perfekt til alle jordtyper 

Øger absorptionen af vand 

Forbedrer jordbundens struktur og sammenlægning 

Øger humus-indholdet 

Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med EF-Kommissionen forordning 889/2008 Artikel 3, stk. 4 


Jordbundsændring/biostimulerende 

Ved at bruge højmose tørv, ler, perlit og levende mikroorganismer 

Til forbedring af jordbunden og forøgelse af den biologiske aktivitet 

Hvis produktrelaterede applikationsanbefalinger følges, ligger det samlede næringsstofinput under de maksimumsværdier, der er angivet i DüVO §4 (3) 2. 

 • • 0,27 % Kaliumoxid 
 • • 16,94 % Organisk stof 


Indhold:

Højmosetørv, ler, perlit og levende mikroorganismer 

Endomycorrhizal svampe 

 • Rhizoglomus irregulare 
 • Funneliformis mosseae 
 • Funneliformis caledonium 
 • 0,35% svovl (S), 0,6 % magnesium (mg) 


Nettovolumen

10 l 


Specifik vægt

[g/l] 220 - 360 
Opbevaring:

2 år, mellem 4 °C og 15 °C under mørke og tørre forhold 


Dosering:

 • Blanding i vækstmedie 2 – 5 % (produktion af frøplanter)  5 - 10 % (planteproduktion) 
 • Spredning i plantehul 20 ml / plante (op til 12 cm potte) op til 100 ml /plante (op til 10 L potte) 
 • Eksisterende plantninger forhold til plantens størrelse op til 100 ml / plante, i borehuller 
 • Overfladebehandling op til 100 ml / m² 


Yderligere oplysninger

Med hensyn til genteknologi: De anvendte mikroorganismer er indfødte stammer. Der anvendes ingen genetisk modificerede organismer (GMO'er) 


Mycorrhiza Effektivitet

Øget vækst [%] i standardiseret test, 54. ± 6. 


Tolerance over for fungicider

Bevist 


Oplysninger om sundhed og sikkerhed

 • Ingen særlig forholdsregel nødvendig 
 • Undgå indånding eller indtagelse 
 • Fravær af fytopatogener bevist 
 • (DNA multiscan®) 
 • Materialesikkerhedsdatablad tilgængeligt 


Forhandler:

Proplant.dk ApS, Tlf. 93942121, info@proplant.dk 


Hent printvenlig version