MYKO TAG

Til tagplanter, have- og landskabspleje og rekultivering af træer og buske

Produktinformation


Undgå besværlig vedligeholdeslse!


Ved tagplantning skal der lægges særlig vægt på valg af egnet planter og underlag, på grund af den vanskelige tilgængelighed i senere vedligeholdelseprocesser.  


Denne mykorrhizablanding, forbedre tolerance overfor ugunstige vejrforhold, plus at det styrker planten i kampen mod skadedyr og sygdomme. Substratet er tørvefrit og grovkornet, med en høj vandholdningskapacitet, hvilket forbedre luftbalancen i jorden og underlaget.


PRODUKTFORDELE VED TAGPLANTER

 • Forbedret vækst
 • Særligt lyssubstrat
 • Øget tolerancen overfor tørke
 • Bæredygtigt


I såvel haver, som parker og landskab lægges der mere og mere vægt på fuld bæredygtighed, en naturlig produktionsmetode og den interne kvalitet af planterne. Den rettidige inokulering af rødderne med naturlige mykorrhiza jordsvampe styrker planterne bæredygtigt.


Gartnere og landskabsarkitekter skal ofte garantere en vækstrate for projekter, og fiaskoer er dyre at erstatte. Behandling med endomykorrhizale-produkter reducerer stress ved omplantning og reducerer udfald betydeligt, hvilket sparer arbejde og omkostninger!


Endomykorrhizale-produkter er vitale stoffer for jorden, der hjælper planterne med at danne et naturligt samfund med nyttige mykorrhizale symbioser. Disse vigtige partnere for planterne findes ikke i alle slags præparerede vækstmedier, hvor der ofte er lagt mere fokus på struktur end på aktive svampe og gavnlige bakterier. Ligeledes findes de ikke i mange jord- og grusarter. I moderne planteproduktion, plejes planterne optimalt af professionelle gartnere i vækstfasen, med jord med højt humusindhold, organiske gødninger og mellemafgrøder, der gavner jord og planter. Den første stress, der kan være altødelæggende for planten, opstår oftest ved ud/omplantning af dem til dårlige jordforhold.


Specifikationer
 Have og landskabspleje, genopretning, tagplantning 

Tørvefrit bæremateriale 

Høj effektivitet af vandabsorption 

Forbedring af jordens porøsitet 

Letvægtsbærermateriale til tagplantning 

Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med EF-Kommissionen forordning 889/2008 Artikel 3, stk. 4 


Jordbundsændring/biostimulerende 

Ved at bruge ler og levende mikroorganismer 

Til forbedring af jordbunden og forøgelse af den biologiske aktivitet 

Hvis produktrelaterede applikationsanbefalinger følges, ligger det samlede næringsstofinput under de maksimumsværdier, der er angivet i DüVO §4 (3) 2. 

 • • 0,06 % kvælstof (N) 
 • • 0,1 % Fosfat (P2O5) 
 • • 0,29% Kaliumoxid (K2O) 


Indhold

Ler og levende mikroorganisme 

Endomycorrhizal Svampe 

 • Rhizoglomus uregelmæssig 
 • Funneliformis mosseae 
 • Funneliformis geosporum 
 • Funneliformis caledonium 
 • 0,97 % magnesium (mg), 0,22 % svovl (S) 


Nettovolumen

10 l 


Specifik vægt

[g/l] 330 - 450 

 


Opbevaring

2 år, mellem 4 °C og 15 °C under mørke og tørre forhold 


Dosering:

 • Blanding i underlag 5 – 10% (anbefalet) 
 • Spredning i plantehul 20 ml / plante (optil 15 cm klump) op til 100 ml / plante (op til 40 cm klump) 
 • Eksisterende plantninger op til 100 ml / plante i borehuller 
 • Overfladebehandling op til 100 ml / m² 


Yderligere oplysninger

Med hensyn til genteknologi: De anvendte mikroorganismer er indfødte stammer. Der anvendes ingen genetisk modificerede organismer (GMO'er). 


Mycorrhiza Enheder (pr. ml)

145 


Mycorrhiza Effektivitet

(Øget vækst [%] i standardiseret test) 47. ± 6. 


Tolerance over for fungicider

Bevist

 

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

 • Ingen særlig forholdsregel nødvendig 
 • Undgå indånding eller indtagelse 
 • Fravær af fytopatogener bevist (DNA multiscan®) 
 • Materialesikkerhedsdatablad tilgængeligt Forhandler:

Proplant.dk ApS, Tlf. 93942121,, info@proplant.dk 

 

Hent printvenlig version