Der er kun fordele:

Styrk dine planter

  • Fremmer rodudvikling og planevækst.
  • Øger modstandskraft mod sygdomme og skadedyr.
  • Øger tolerancen for flod, varme- og tørkestress.
  • BONUS
  • Mindre gødningsbehov
  • Mindre vanding
  • Mindre genplantning