MYKO GRÆS

Til græs på golfbaner, sportsplæner og private græsplæner

Produktinformation


Den naturlige formel grønne græsplæner!


Ved at have en robust og modstandsdygtig græsplæne, øger du chancen for at undgå ukrudt. Dette hjælpes på vej ved, at sørge for at både græs og dets rodnet vokser tæt sammen. Et sundt rodnet hjælper også på at græsset kunne modstå længere perioder med tørke og stadig se grønt og livsvigtig ud, selv med lav befrugtning. 


Mykorrhiza er svampe, der i symbiose med græssets rødder øger tilgangen af vand og næringsstoffer, og til gengæld får sukkerstoffer retur. Dermed forbedre dette mykorrhiza-produkt din græsplænes tolerance overfor tørkestress, samt at det styrker roddannelsen og forbedre luftbalancen. På den måde sørgers der for at du får en stærk og sund græsplæne, samt at du kan spare på gødskningen. 


PRODUKTFORDELE VED GRÆS

 • Undertrykkelse af uønskede græsarter 
 • Fremmer bedre dækning
 • Øger tolerancen overfor tørkestress


I såvel haver, som parker og landskab lægges der mere og mere vægt på fuld bæredygtighed, en naturlig produktionsmetode og den interne kvalitet af planterne. Den rettidige inokulering af rødderne med naturlige mykorrhiza jordsvampe styrker planterne bæredygtigt.


Gartnere og landskabsarkitekter skal ofte garantere en vækstrate for projekter, og fiaskoer er dyre at erstatte. Behandling med endomykorrhizale-produkter reducerer stress ved omplantning og reducerer udfald betydeligt, hvilket sparer arbejde og omkostninger!


Endomykorrhizale produkter er vitale stoffer for jorden, der hjælper planterne med at danne et naturligt samfund med nyttige mykorrhizale symbioser. Disse vigtige partnere for planterne findes ikke i alle slags præparerede vækstmedier, hvor der ofte er lagt mere fokus på struktur end på aktive svampe og gavnlige bakterier. Ligeledes findes de ikke i mange jord- og grusarter. I moderne planteproduktion, plejes planterne optimalt af professionelle gartnere i vækstfasen, med jord med højt humusindhold, organiske gødninger og mellemafgrøder, der gavner jord og planter. Den første stress, der kan være altødelæggende for planten, opstår oftest ved ud/omplantning af dem til dårlige jordforhold.


Specifikationer


 Golf baner og Sport plæner og private græsplæner 

Mekanisk anvendelse 

Forbedring af jordens porøsitet 

Høj sive evne 

Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med EF-Kommissionen forordning 889/2008 Artikel 3, stk. 4 


Jordbundsændring/biostimulerende 

Ved at bruge sand og levende mikroorganismer 

Til forbedring af jordbunden og forøgelse af den biologiske aktivitet 

Hvis produktrelaterede applikationsanbefalinger følges, ligger det samlede næringsstofinput under de maksimumsværdier, der er angivet i DüVO §4 (3) 2. 

 • • 0,17 % Fosfat (P2O5) 
 • • 0,52 % kaliumoxid (K2O) 


Indhold

Sand og levende mikroorganisme 

Endomycorrhizal Svampe 

 • Rhizoglomus uregelmæssig 
 • Tragtformis mosseae 
 • Tragtiformis stidonium 
 • 2,56 % magnesium (mg) 


Nettovolumen

10 l 


Specifik vægt

[g/l] 1300 - 1600 

 

 
Opbevaring

2 år, mellem 4 °C og 15 °C under mørke og tørre forhold 


Dosering:

Eksisterende plæner op til 100 ml /m² 

Iblanding ved nysåning op til 100 ml /m² 


Yderligere oplysninger

Med hensyn til genteknologi: De anvendte mikroorganismer er indfødte 

stammer. Der anvendes ingen genetisk modificerede organismer (GMO'er) 


Mycorrhiza Enheder (pr. ml)

145 


Mycorrhiza Effektivitet

(øget vækst [%] i standardiseret test) 64. ± 6. 


Tolerance over for fungicider

Bevist 


Oplysninger om sundhed og sikkerhed

 • Ingen særlig forholdsregel nødvendig 
 • Undgå indånding eller indtagelse 
 • Fravær af fytopatogener bevist 
 • (DNA multiscan®) 
 • Materialesikkerhedsdatablad tilgængeligt Forhandler:

Proplant.dk ApS, Tlf. 93942121, info@proplant.dk 


Hent printvenlig version