Mere viden om mykorrhiza

Naturens eget vidundermiddel

Links til fakta om Mykorrhiza

Mykorrhiza og jordbakterier er nogle af klodens ældste organismer.  Disse, jordens vidundermidler, er undersøgt af forskere og videnskabsfolk verden over, som alle benovede over deres funktioner.


Selvom at der læres nyt om mykorrhiza og bakterier hver dag, så har man længe kendt til effekterne og fordelene ved deres tilstedeværelse i jord hvor man vil dyrke planter i. 

ResearchGate.net er et online socialt netværk og platform for videnskabelig forskning og samarbejde. Her kan forskere og videnskabspersoner finde og dele forskningspublikationer, oprette forbindelse til andre forskere og få adgang til forskningsprojekter og ressourcer inden for områder som f.eks. mykorrhiza og planter. ResearchGate.net er et nyttigt værktøj til at holde sig opdateret med den seneste forskning og finde inspiration til effektive metoder og teknikker til bl.a. at arbejde med mykorrhiza og planter.


Der er flere artikler om Mykorrhiza på siden Her er link til en af dem:

Mykorrhiza, bæredygtigt landbrug og skovbrug


Artiklen er publiceret at Springer.com, der også har mange andre artikler der dokumenterer effekten af mykorrhiza. Her er  andet link til artikel om brug af mykorrhiza i bæredygtigt landbrug og jordgenopretning

På denne side fiindes desuden andre links til videnskabelige undersøgelser af Mykorrhiza

MDPI.com er en førende open-source og peer-reviewed videnskabelig udgiver, der tilbyder en bred vifte af tidsskrifter inden for biologi, landbrug og miljøvidenskab. Deres publikationer omfatter mange artikler om mykorrhiza og planter, der er nyttige for anlægsgartnere, da de giver indsigt i vigtige forskningsresultater og praksis inden for dette område. Som anlægsgartnere kan det være en værdifuld ressource at konsultere mdpi.com for at få opdateret viden om mykorrhiza og dens samspil med planter.


En af artiklerne fundet på siden er artikel om: 

Virkningen af mycorrhizal svampe fra forskellige rhizosfære jord på svampekolonisering, vækst og klorofyl indhold af Cenchrus ciliaris(græs)

Frontiersin.org er en førende online platform, der giver muligheder for videnskabelig forskning og publikation inden for mykorrhiza og planter. Med adgang til en bred vifte af tidsskrifter og artikler inden for dette felt kan anlægsgartnere finde opdateret og pålidelig information om nyeste forskning og udvikling. Frontiersin.org er dedikeret til at fremme vidensdeling og skabe et netværk af eksperter inden for bl.a. mykorrhiza og planter for at forbedre praksis og resultater i anlægsgartneriindustrien. Besøg frontiersin.org for at få adgang til værdifulde ressourcer og bidrage til det videnskabelige samfund.


På siden har jeg bl.a. fundet artikkel om: 

Virkninger af arbuskulær mycorrhizal svampeinokulation på vækst og kvælstofmetabolisme af Catalpa bungeiC.A.Mey. under forskellige kvælstofniveauer

Frontiersin.org er en førende online platform, der giver muligheder for videnskabelig forskning og publikation inden for mykorrhiza og planter. Med adgang til en bred vifte af tidsskrifter og artikler inden for dette felt kan anlægsgartnere finde opdateret og pålidelig information om nyeste forskning og udvikling. Frontiersin.org er dedikeret til at fremme vidensdeling og skabe et netværk af eksperter inden for bl.a. mykorrhiza og planter for at forbedre praksis og resultater i anlægsgartneriindustrien. Besøg frontiersin.org for at få adgang til værdifulde ressourcer og bidrage til det videnskabelige samfund.


På siden har jeg bl.a. fundet artikkel om: 

Virkninger af arbuskulær mycorrhizal svampeinokulation på vækst og kvælstofmetabolisme af Catalpa bungeiC.A.Mey. under forskellige kvælstofniveauer

Hvilke type mykorrhiza skal du bruge?

Mykorrhiza er et symbiotisk forhold mellem en svamp og en karplantes rødder. Der er to hovedtyper af mykorrhiza: Ektomykorrhiza og endomykorrhiza.

Ektomykorrhiza er karakteristisk for træer og buske, og svampens hyfer forbliver uden for plantens celler.

Endomykorrhiza er udbredt blandt andre planter, og svampens hyfer trænger ind i plantens celler. Der er også nogle særlige typer af mykorrhiza, såsom Orchideomycorrhiza, som er knyttet til orkidéfamilien og Ericoridmycorrhiza, der er knyttet til Erica familien (lyng, Rhododendron, Tyttebær m.ml.).


Hvis du vil vide mere om mykorrhiza, kan du se disse kilder:

Jord er en levende organisme - I animationsfilmen 'Jord er en levende organisme' forklares PHCs vision om jord-biologi. Denne 12-minutters film viser alt om, hvordan planter vokser under jorden, og hvordan mykorrhiza, bakterier og jordliv danner et uadskilleligt system. 

Der er 100+ videoer på YouTube om Mykorrhiza og effekterne / foedelene ved brugen af dem. Her link til YouTube søgning:

Mycorrhiza with soil baceria

01

Mykorrhiza i Medierne

Artikel om Mykorrhiza i særudgivel om biodiversitet og klimatilpasning.


"Mykorrhiza-svampe er underjordiske hjælpere til klimatilpasning"